יום ד', יג’ באדר ב' תשע”ט
דף הבית דבר ההנהלה מערכת שעות טפסים ומנשרים ועד הורים חדר מורים יצירת קשר
יום מוקד במקיף ח' בסימן תנועות הנוער

מנתוני אגף הנוער התבשרנו שאחוז התלמידים אשר מצטרף לתנועות הנוער מקרב תלמידי מקיף ח' , הינו נמוך ביותרבחשיבה משותפת שלנו במקיף עם נציגי אגף הנוער , החלטנו ש "יום המוקד" , לשכבת י', יהיה על פני הרצף השש-שנתי, ויתמקד בחשיפת הנוער (שכבות ז'-י' כולל) למשמעות המעורבות בתנועות הנוער, ובנוסף יינתנו דגשים הרלוונטיים למעורבות בקהילה, כפי שמחייבת תוכנית המעורבות החברתית הצלחנו לייצר מיזם ייחודי וראשוני אצלינו במקיף, כאשר נציגי תנועות הנוער ( מכבי, הצופים, מחנות העולים, הנוער העובד, מרכזי הנוער, כרמים, שקמה ונווה חוף) התמקמו ברחבת ביה"ס . תלמידי שכבת י', זכו למפגשים אישיים עם נציגי מקומות המעורבות, שנכנסו לכיתות הלימוד, והציגו את פעילותם, מרביתם הגיעו בליווי בני נוער ויצרו עניין בקרב תלמידנו. בתום המפגש, ירדו תלמידי השכבה לרחבה וגם הם כמו גם תלמידי החטיבה נחשפו לפעילויות עם נציגי תנועות הנוער. סיומו של היום התקיים באולם ה"כותר" שם נפגשו עם יורם זפרני , מנהל עמותת "ניצני ראשון , ובוגר המקיף, אלן הירש, שהציגו בפני התלמידים את פעילות העמותה והדגישו לאורך כ השיח את חשיבות הנתינה ללא קבלה בתוך הקהילה. השנה אנחנו נותנים דגש ביתר שאת לנושא המצוינות החברתית ומדרבנים את התלמידים לצעוד לקראת 180 שעת בקהילה שתתפרסנה על פני שנות הלימוד בתיכון. המפגשים ביום המוקד, כולם , דיברו מעורבות ויזמת חברתית. כתבה: גרינפלד מיטלמן סיגל רכזת מעורבות חברתית

 
 
מה חדש?
מצוינות ומעורבות חברתית
המרחב הכיתתי
מגזין בר - לב
בגרויות
תמונות מחיי ביה"ס
אודות
מרחבי למידה
המרחב הייעוצי
פדגוגיה דיגיטלית
הוראת השואה והנצחתה
יזכור
למידה בשעת חירום
פורום התלמידים
קירות מדברים
ארכיון הודעות